BDP türkçe

BDP Bundesverband
Baumweg 10
60316 Frankfurt am Main
069431030

BDP? … Ne? … Bu da nesi?

BDP (Alman İzci Birliği), temelde çocukların ve gençlerin sosyal katılımlarını ve özerkliklerini amaçlayan bağımsız, açık ve demokratik bir gençlik birliğidir.

BDP 1948 yılındaki kuruluşundan bu yana gelişerek, geleneksel yönelimli bir kılavuz birliğinden ilerici, eleştirel bir çocuk ve gençlik derneğine dönüştü. Buna rağmen, rehberlikten vazgeçilmedi – onu doğada, toplumda, kültürlerde, tarihte, İnternet’te ve çocuk ve gençlerin takdir ve kabul ederek yola çıktığı her yerde arıyoruz.

BDP, toplumsal, siyasal ve kültürel sorumluluğu geliştiriyor, gerçekleştiriyor ve destekliyor; biz de çocuk ve gençlerin ihtiyaç ve çıkarlarını tanımayı, kabullenip temsil etmeyi, böylelikle de toplumsal bir tartışmayı geliştirmeyi amaçlıyoruz.

BDP’nin birçok çeşitli projede faaliyet gösteriyoruz: Bunlar arasında seyahatleri, boş zaman değerlendirmesini, uluslararası gençlik ve uzman değişimini, çoğaltıcı eğitimlerini, yetimhane ve çocuk yuvalarını, çocuk ve gençlik gruplarını, gençlik merkezlerini, gençlik kahvelerini, bilgi dükkânlarını, kadın ve kız çalışmalarını, kız öğrenci dükkânlarını, serüven alanlarını, eğitim projelerini, tiyatro ve sirk projelerini, gezici bakım ve hizmetleri, gezici gözlemli ikameti, özürlüler için konut projelerini ve entegrasyon projelerini sayabiliriz.

Faaliyetlerimizin farklı ağırlık noktalarına rağmen, ya da tam bu yüzden, yine de ortak hedefler izliyoruz. Bunlar arasında:

Kültürlerarası Eğitim

BDP uluslararası gençlik ve uzman değişim projeleri ve çoğaltıcı eğitimlerinde olduğu kadar, çocuk ve gençlere yönelik gündelik faaliyetlerde de kültürlerarası ve ırkçılık karşıtı eğitime büyük önem verir. Kültürlerarası öğrenim farklılıkları faal olarak tartışmayı, kalıplar ve önyargılar karşısında eleştirel yaklaşım göstermeyi gerektirir.

Yurttaşlık Eğitimi

Bize göre yurttaşlık eğitimi; toplumsal ilişkilerin, tarihi ve sosyal temellerin açıklanması anlamına gelir. Bu eğitimin amacı siyasal ve toplumsal alandaki ilişkileri belirlemek ve demokratik yapıları pekiştirmektir. Siyasal eğitim çocuk ve gençlerin karar verme yeteneğini geliştirir, iktidar ilişkileri, toplumsal aktör ve kurumlara eleştirel bir bakış kazandırır.

Kültürel ve Estetik Eğitimi

BDP içinde tiyatro, sirk ve kültür projeleri çocuk ve gençlerin yaratıcılığını, estetik eğitimini ve sanatsal ifadesini geliştirir. Bedensel ve zihinsel koşullardan bağımsız olarak, kendi beceri ve yetenekleri pekiştirilir, fikirlerini gerçekleştirmeleri desteklenir. Çocuk ve gençler yeni şeyleri denemeleri ve farkında olmadıkları yeteneklerini keşfetme konusunda yüreklendirilir.

Sosyal İçerilme, Entegrasyon ve Cinsiyet Kaynaştırma

Hedefimiz, toplumuzda tüm insanların – bunlar için belirlenmiş ‘normlara’ uymak zorunda kalmadan – eşit haklarla katılacakları yapılara sahip olmasıdır. Bugünkü dönemde insanların farklılığı ve dünyalarının çeşitliliği 'normal' olarak görülmelidir. Toplumsal hayatta her gün karşılaşılan eşitsizlik ve ayrımcılığa karşı BDP’nin temel prensibi eşit hakka sahip olmaktır: örneğin farklı kökenlerden gelme, özürlü veya özürsüz insanların, kız ve erkeklerin eşit hakkı.

Ekolojik Eğitim

BDP’de çevre bilinci de önemli bir yer tutar. Çocuk ve gençler doğada birlikte keşfetmek ve korumak istediğimiz çok çeşitli, serüven dolu ve renkli bir tecrübe, oyun ve gelişme alanı bulacaklar. Bizler çizmelerle, kanolarla, bisikletle ya da yalın ayak dünyayı arşınlarken, doğanın zenginliklerini bulmakla kalmayıp onları koruyan bir toplumdan yana olduğumuzu belirtiyor ve ekoloji konularını tartışıyoruz.

 

Alman İzciler Birliği (BDP) bağımsız, demokratik ve kültürlerarası bir gençlik birliğidir. Birliğin adının ardında çocuk ve gençlik çalışmalarına yönelik çeşitli imkânlardan renkli ve kapsamlı bir palet bulunur.

BDP uluslararası bağlamda da faaldir: Dünyanın her yanından sayısız partner örgütlerle uluslararası gençlik karşılaşmaları ve uzman değişim programları düzenliyoruz. BDP’yi daha yakından tanımak, ya da birlikte uluslararası toplantılar düzenlemekle ilgileniyorsanız, www.bdp.org adresindeki sayfamızı ziyaret edin ve bizimle temasa geçin!